ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.

วิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

                           หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็คือการชำระเงิน โดยมีขั้นตอนง่ายๆเพียง 5 ขั้นตอน คือ

                              1. ขั้นแรกให้คลิกที่เมนู " เข้าสู่ระบบ "

                              2. กรอก Username, Password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

                              3. คลิกเลือกที่เมนู "ประวัติคำสั่งซื้อ"

                              4. คลิกปุ่ม "  " เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า จำนวนสินค้า จำนวนยอดเงินที่ต้องชำระและที่อยู่ในการจัดส่ง

                              5. หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้เลือกวิธีการชำระเงินซึ่งมี 2 แบบคือ

                                  5.1 ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

                                 จะได้รับใบชำระเงิน Siriraj Books จากนั้นให้ลูกค้าทำการสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวและนำไปจ่ายที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใก้ลบ้าน จากนั้นรอรับสินค้าตามที่อยู่ในการจัดส่ง 

                             
 

                                  5.2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 
                                ระบบจะแจ้งให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่ม "Submit" จากนั้นรอรับสินค้าตามที่อยู่ในการจัดส่ง