ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แสดง:
สินค้าพร้อมรายละเอียด
เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
จัดเรียงโดย:
การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อรารุกรานที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (Diagnosis and Treatment of Common Invasive Fungal Diseases in Clinical Practice)
หนังสือการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อรารุกรานที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติเล่มนี้  ได้รวบรวมหลักการแ..
950.00THB
ไม่รวมภาษี: 950.00THB
การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล (Antimicrobial Stewardship in Hospital)
หนังสือการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาลเล่มมนี้ ได้รวบรวมหลักการและรายละ..
400.00THB
ไม่รวมภาษี: 400.00THB
คู่มือการพัฒนาเด็กออทิสติก แบบองค์รวม (เทคนิค DIR/ฟลอร์ไทม์)
ปัญหาของ "เด็กออทิสติก" นั้นซับซ้อน การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทำไม่ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ แต..
270.00THB
ไม่รวมภาษี: 270.00THB
คู่มือการวัดทางจิตวิทยา (Manual of Psychological tesing)
หนังสือ "คู่มือการวัดทางจิตวิทยา" เป็นหนังสือสำหรับผู้ทีสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการวัดในมิติ..
350.00THB
ไม่รวมภาษี: 350.00THB
คู่มือแพทย์เวร (ปรับปรุง)
เป็นตำราที่สรุปเนื้อหาความรู้และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอย่างย่อโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินจะมีส่วนช่วยใ..
400.00THB 300.00THB
ไม่รวมภาษี: 300.00THB
จิตเวชศิริราช DSM-5
จิตใจคนเป็นสิ่งที่ซับซ้อน จิตเวชเปรียบเสมือนการรื้อกล่องที่เก็บเอาความโกรธ ความเศร้า ความคับข้องใจ ซ..
450.00THB
ไม่รวมภาษี: 450.00THB
ชีวิต...ออกแบบได้ Sweet&Smart Life
     ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตได้อย่างที่เราต้องการ เมื่อมีหัวใจที่อ่อนโยนต..
160.00THB
ไม่รวมภาษี: 160.00THB
ตาแห้งและโรคผิวตา Dry Eye and Ocular Surface Disease
ตำราเล่มนี้รวบรวมความรู้ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้น Advance ของโรคตาแห้งและโรคผิวตา ทั้งการตรวจวินิจฉัย วิธ..
950.00THB
ไม่รวมภาษี: 950.00THB
ตำรากระดูกหักในเด็ก
..
700.00THB 140.00THB
ไม่รวมภาษี: 140.00THB
ตำราวิสัญญีพื้นฐานและหน่วยงานปฏิบัติ Basic Anesthesia and Procedural Units
    ตำรา "วิสัญญีพื้นฐานและหน่วยงานปฏิบัติ" เป็นตำราเล่มที่สองที่มีการร่วมนิพนธ์..
300.00THB
ไม่รวมภาษี: 300.00THB
ภาวะพิษจากสารเสพเพื่อผ่อนคลายในวัยรุ่น (Toxicity from Recreational Drugs in Thai Adolescents)
ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายรายละเอียดของสารเสพเพื่อผ่อนคลาย ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานกลไกการออกฤทธิ์ ไปจนถ..
400.00THB
ไม่รวมภาษี: 400.00THB
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทางคลินิก และสาเหตุสำคัญของการโรคหัวใจและหลอดเลือ..
699.00THB
ไม่รวมภาษี: 699.00THB
ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดของทารกในครรภ์
ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดเป็นภาวะที่มีรูโหว่ที่กระบังลม ส่งผลให้อวัยวะในช่องท้องเคลื่อนขึ้นมาใน..
650.00THB
ไม่รวมภาษี: 650.00THB
รู้เท่าทัน บริหาร จัดการ เรื่องเบาหวานอย่างถูกวิธี
เมื่อเรารู้เท่าทันโรคเบาหวาน เราจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี และอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีค..
75.00THB
ไม่รวมภาษี: 75.00THB
วิสัญญีกรณีศึกษา 14 ตัวอย่างผู้ป่วย
วิสัญญีกรณีศึกษาเป็นหนังสือรวบรวมตัวอย่างผู้ป่วยสมมติที่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีที่พบได้บ่อย และอา..
200.00THB
ไม่รวมภาษี: 200.00THB
ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อม Reconstructive Surgery of the Osteoarthritic Knee
     ตำราศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข..
1,500.00THB
ไม่รวมภาษี: 1,500.00THB
ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)
เป็นเนื้อหาความรู้ข้อบ่งชี้การปลูกถ่ายตับ ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ..
1,300.00THB
ไม่รวมภาษี: 1,300.00THB
สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อย
ตำราสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อยเล่มนี้เป็นผลจากความรู้และประสบการณ์ของคณาจาร..
500.00THB
ไม่รวมภาษี: 500.00THB
หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง
      ตำรา หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนัก..
800.00THB
ไม่รวมภาษี: 800.00THB
อย่างไรเรียกว่าเรียน แบบไหนเรียกว่าเก่ง
จะดีกว่าไหม... หากเราเข้าใจเด็กตั้งแต่ต้น ช่วยให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และซ่อมเสริมส่วนบกพร่องข..
155.00THB
ไม่รวมภาษี: 155.00THB