ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.
Opencartผู้เยี่ยมชม
counter  1 คน ในวันนี้
counter  449 คน ในสัปดาห์นี้
counter  1299 คน ในเดือนนี้
counter  1299 คน ในปีนี้
counter  88553 คนทั้งหมด
2 คน ออนไลน์
Promotion New Year 2017 S1 S2 สินค้าใหม่ประจำเดือน กันยายน 2559

สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อย

สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อย
รหัสสินค้า: SB0054
สถานะสินค้า: มีสินค้า
500.00THB
ไม่รวมภาษี: 500.00THB

ตำราสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อยเล่มนี้เป็นผลจากความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการวินิจฉัยและดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในเด็กไทย ตลอดจนภาวะฉุกเฉินของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ผู้นิพนธ์และบรรณาธิการได้พยายามทำหนังสือให้อ่านง่าย สะดวกในการค้นหาประเด็นที่ต้องการ และถูกต้องตามหลักวิชาในปัจจุบันมากที่สุด ตลอดจนมีตัวอย่างผู้ป่วยให้ศึกษาเพิ่มเติมท้ายบทเพื่อความเข้าใจ การใช้ภาษาไทยยึดศัพท์แพทยศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก แต่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือทับศัพท์ในหลายที่ เพื่อความเข้าใจของผู้อ่านและไม่ยืดยาวเกินจำเป็น

สินค้าล่าสุด Opencart