ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.

ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา

ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา
ผู้ผลิต: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รหัสสินค้า: SB0020
สถานะสินค้า: มีสินค้า
1,200.00THB
ไม่รวมภาษี: 1,200.00THB

ตำราจักษุวิทยาเล่มนี้ เป็นตำราทางวิชาการทีได้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไปและจักษุแพทย์ ได้รับความรู้และความเข้าใจ เนื่อหาทางจักษุวิทยา ทั้งในเรื่องของกายวิภาค สรีรวิทยาและชีวเคมี การซักประวัติ การตรวจตา การซักประวัติแยกโรค ตลอดจนการรักษาทางจักษุวิทยา โดยได้มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มองค์ความรู้และวิทยาการการรักษาทางจักษุวิทยาใหม่ๆจากตำราจักษุวิทยาเดิม เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน